ارسال اين مطلب به دوستان

(( نرخ رسمی یورو و پو ند افزایش یافت )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی