ارسال اين مطلب به دوستان

((  یادی از بزرگترین فاینانس ها در پتروشیمی  )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی