ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستور وزیر فرهنگ برای رسیدگی به وضعیت فرامرز صدیقی ))