ارسال اين مطلب به دوستان

(( وزیر صنعت: قرارداد پژو محرمانه است )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی