ارسال اين مطلب به دوستان

(( راهکار بهینه برای ساخت واحد سولفورزدایی در واحد‌های احیاء مستقیم )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی