ارسال اين مطلب به دوستان

(( دلیل قطعی آب ۷۰ درصد اهواز چه بود؟ )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی