آرشيو برچسب: آمار کرونا
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
آخرین آمار بیماران کرونا در ایران ۲ بهمن <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۹

آخرین آمار کرونا در جهان ۲ بهمن <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۱

آخرین آمار کرونا در ایران ۱ بهمن <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴

آخرین آمار کرونا در جهان ۱ بهمن <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۳

آخرین آمار کرونا در ایران ۳۰ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۸

آخرین آمار کرونا در جهان ۳۰ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۱

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۹ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۸ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۶

آخرین آمار کرونا در جهان ۲۸ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۳

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۷ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۶

آخرین آمار کرونا در جهان ۲۷ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۹

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۶ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
آخرین آمار کرونا در جهان ۲۶ دی

۲۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۸

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۵ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۲

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۴ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۳ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۵

آخرین آمار کرونا در جهان ۲۳ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۸

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۲ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴

آخرین آمار کرونا در جهان ۲۲ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۵

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۱ دی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۲

 
آیا ایران درحال حذف شدن از مسیر ترانزیتی شرق به غرب است؟
مهندس آرین مهدی زاده/دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران-ترکیه
صنعت پتروشیمی؛ پیشران جهش تولید 
جواد باقرزاده/ سرپرست مالی پتروشیمی سبلان