آرشيو برچسب: آمار کرونا در جهان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
آخرین آمار کرونا در جهان ۲۶ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۰

آمار کرونا در جهان تا ۳۰ آبان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۹

آمار کرونا در جهان ۱۵ آبان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲

آمار کرونا در جهان ١٠ آبان ماه <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۹

آمار کرونا در جهان تا ۶ مهر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۷

آمار کرونا در جهان تا ۲۲ شهریور <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۴

آمار کرونا در جهان تا ۲۹ مرداد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۲

آمار کرونا در جهان تا ۱۴ مرداد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۷

آمار کرونا در جهان تا ۱۱ مرداد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۱

جدیدترین آمار کرونا در جهان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۴

آمار کرونا در جهان تا ۲۸ خرداد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۲

آمار کرونا در جهان تا ۲۵ خرداد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۲

آمار کرونا در جهان تا ۷ خرداد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۴

آمار جدید مبتلایان به کرونا در جهان

۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۱

آمار کرونا در جهان تا ۲۶ اردیبهشت <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۹

آمار کرونا در جهان تا ۲۳ اردیبهشت <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۴

آخرین آمار کرونا در جهان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۴

آمار کرونا در جهان تا ۱۷ اردیبهشت <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۵

جدیدترین آمار کرونا در جهان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۱۴

آمار کرونا در جهان تا ۱۱ اردیبهشت <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲

 
آیا ایران درحال حذف شدن از مسیر ترانزیتی شرق به غرب است؟
مهندس آرین مهدی زاده/دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران-ترکیه
صنعت پتروشیمی؛ پیشران جهش تولید 
جواد باقرزاده/ سرپرست مالی پتروشیمی سبلان