تاریخ نفت
 
كارمند شركت ملي نفت درگذشت

۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۷:۱۸

امضا قرارداد طراحی ساختمان پالايشگاه تهران

۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۳۹

پمپ بنزین وصال  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۲۸

آغاز بازسازي پالایشگاه های تهران و آبادان

۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰

اخراج كارشناسان انگليسي از ايران

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۰

تصویب لايحه تشکیل وزارت نفت

۸ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۰

اعتصاب کارکنان پالايشگاه نفت تهران

۱۲ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۴۱

تأسيسات نفتي ايران بمباران شد

۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۱

حفاري نخستين چاه شركت نفت ايران و ايتاليا

۸ شهريور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۶