تاریخ نفت
 
چاه شماره پنج البرز فوران کرد

۴ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۳

اکتشاف نفت در میدان نوروز نتیجه داد

۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۴۲

فروش نفت میدان داریوش به آرژانتین

۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۴۹

تشکیل شرکت نفت ایران و ایتالیا

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶

تصویب قانون قرارداد «شركت نفت خليج‌فارس»

۲۱ تير ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰

پتروشيمي خارك تأسيس شد

۸ تير ۱۴۰۰ ۰۷:۰۴

مهدي بازرگان مدیر شركت ملي نفت ايران شد

۷ تير ۱۴۰۰ ۰۷:۰۹

ویلیام ناکس دارسي

۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵

فوران اولین چاه نفت ایران

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۹