کتابخانه
 
انتشار کتاب " یادداشت های یک هلدینگی"

۱۰ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۳۸

رونمایی از کتاب جدید پتروشیمی نوری

۲۷ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۲

کتاب مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ منتشر شد

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱

کتابخانه ملی حفاری الکترونیکی می‌شود

۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۴۲

انتشار زندگینامه شهید نهضت ملی‌شدن نفت ایران

۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۲۸

انتشار دو کتاب با هدف گاهشماری صنعت نفت

۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۶:۵۲

کتاب اقلیم های نفتی

۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۲۱

چاپ کتاب جدید در حوزه پتروشیمی

۱۴ شهريور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۵

انتشار کتابی در حوزه صنعت حفاری

۲۳ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰