هلدینگ خلیج فارس
 
انتصاب در هلدینگ خلیج فارس

۱۳ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۳۸

 هلدینگ خلیج فارس بیشترین سهم را در طرح های توسعه ای پتروشیمی دارد

۷ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۵۴

پتروشیمی فجر؛شرکت برتر در حمایت از اقتصاد بومی

۵ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۱۱

چند خبر از پتروشیمی شهید تندگویان

۵ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۱۰

انتصاب در هلدینگ خلیج فارس

۵ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۰۷

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به دنبال توسعه است

۳۰ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۰۲

انجام مطالعات علمی از مخاطبان درون سازمانی پتروشیمی فجر

۳۰ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۵۷

شرکت پتروشیمی فجر، اولین گزارش پایداری خود را منتشر کرد

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۵۱

دلیل غیرفعال شدن اجرای طرحهای پتروشیمی؟

۲۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۲