هلدینگ خلیج فارس
 
پتروشیمی فجر؛شرکت برتر در حمایت از اقتصاد بومی

۵ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۱۱

چند خبر از پتروشیمی شهید تندگویان

۵ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۱۰

انتصاب در هلدینگ خلیج فارس

۵ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۰۷

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به دنبال توسعه است

۳۰ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۰۲

انجام مطالعات علمی از مخاطبان درون سازمانی پتروشیمی فجر

۳۰ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۵۷

شرکت پتروشیمی فجر، اولین گزارش پایداری خود را منتشر کرد

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۵۱

دلیل غیرفعال شدن اجرای طرحهای پتروشیمی؟

۲۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۲

ایران تا ۲۰۲۵ سهم زیادی از بازار پتروشیمی را در اختیار می گیرد

۲۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۵

محصولات پتروشیمی ایران قابل رقابت در بازار اروپاست

۲۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۱