تاریخ نفت
 
فعاليت مجدد كاركنان صنعت نفت به فرمان امام

۱۸ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۴۱

 آغاز عمليات ساخت پالايشگاه مدرس

۱۶ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲

راه‌اندازي مجتمع شيميايي خارگ

۱۵ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۰۱

 افتتاح مجتمع پتروشيمي آبادان

۱۴ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۱۷

 تأسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي

۸ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۳۳

قطع كامل صادرات نفت ايران

۵ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۳۳

 شركت نفت خزر آغاز به كار كرد

۱ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۰۱

صدور رأي دادگاه نظامي براي دكتر مصدق

۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۱۰

بازگشت پيكر شهيد تنگويان

۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۲۹