پتروشیمی
 
۲ انتصاب جدید در منطقه ویژه اقتصادی پارس

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲

تداوم رکود صنایع پلیمر امریکا

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶

آغاز دادگاه رسیدگی به تخلفات پتروشیمی

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵

تقدیر از ۳ آتش نشان فداکار پتروشیمی کارون

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۱

محسن احمدیان

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل مبین انرژی

۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۶

پتروشیمی فن‌آوران

۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۵۳

انتصاب جدید در پتروشيمي اميركبير  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۴۷