هلدینگ خلیج فارس
 
نمایشگاه تخصصی ساخت داخل کیش بی همتاست

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۱:۲۲

امضای ۲۰۰ تفاهم نامه با تولیدکنندگان داخلی

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰:۵۴

کلنگ زنی پروژه زیروفلرینگ پتروشیمی نوری در سال جهش تولید

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۱۰

رئیس کل روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس مدیر برتر شد

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۳۳

تقدیرنژاد سلیم ازمدیرعامل پتروشیمی نوری

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۱۲

جوابیه هلدینگ خلیج فارس به یک خبر

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۵۶

تغییر مدیریتی در شرکت ان پی سی اینترنشنال

۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۱۱

هلدینگ خلیج فارس در آینده رهبری صنعت پتروشیمی را به دست خواهد گرفت

۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۲:۰۱

مجمع هلدینگ خلیج فارس برگزار شد

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۰:۰۱