هلدینگ خلیج فارس
 
کلنگ زنی پروژه زیروفلرینگ پتروشیمی نوری در سال جهش تولید

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۱۰

رئیس کل روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس مدیر برتر شد

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۳۳

تقدیرنژاد سلیم ازمدیرعامل پتروشیمی نوری

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۱۲

جوابیه هلدینگ خلیج فارس به یک خبر

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۵۶

تغییر مدیریتی در شرکت ان پی سی اینترنشنال

۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۱۱

هلدینگ خلیج فارس در آینده رهبری صنعت پتروشیمی را به دست خواهد گرفت

۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۲:۰۱

مجمع هلدینگ خلیج فارس برگزار شد

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۰:۰۱

تصویری/ سمینار آمورشی اقتصاد مقاومتی در هلدینگ خلیج فارس

۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ۱۶:۱۷

ابلاغ اصول جدید ایمنی به مجتمع های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۲۳