ارسال اين مطلب به دوستان

(( 53 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در پتروشیمی خراسان )) 
وقت عبور از بخاری‌های گازی
سیدحسین میرافضلی
کاربرد روانکارهای PFPE  در صنایع هوا فضا
علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد صنعت و بازار روانکار