ارسال اين مطلب به دوستان

(( همکاری صندوق نوآوری‌ و شکوفایی و هلدینگ خلیج‌فارس )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی