ارسال اين مطلب به دوستان

(( با توسعه پتروشیمی اشتغال زایی کنید و به جای یارانه به مردم کارانه بدهید ))