ارسال اين مطلب به دوستان

(( تخصیص ۱۵۰ هزار تن اتیلن از خط اتیلن غرب، حق پتروشیمی ارومیه است ))