ارسال اين مطلب به دوستان

(( تمایل ترکمنستان برای استفاده ازپایانه های نفتی ایران ))