ارسال اين مطلب به دوستان

(( استمرار تولید گروه صنایع خلیج فارس، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان ))