ارسال اين مطلب به دوستان

(( وعده جدید وزیر نفت به مردم سیستان )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی