ارسال اين مطلب به دوستان

(( حضور نفت ایرانول در نمایشگاه زنجیره تامین لاستیک )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی