پتروشیمی
 
حمیدرضا رمضانی

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰

پیام مدیر عامل پتروشیمی پردیس برای روز کارگر  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۲

پتروشیمی امیرکبیر ١٤٠٠ را با ركوردشكنی آغاز كرد

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۵۲

افزایش سودآوری بزرگترین پتروشیمی خاورمیانه

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۵۳

پتروشیمی خراسان به مجمع می رود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷

محور فعالیت‌های pgpic در مسئولیت اجتماعی

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۵۹

پتروشیمی بوعلی به مجمع می رود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱

افزایش رضایتمندی کارکنان پلی پروپیلن جم

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۷