پتروشیمی
 
مدیر عامل پتروشیمی آپادانا روز کارگر را تبریک گفت

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹

پیام مدیرعامل پتروشیمی مروارید برای روز کارگر  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۳۶

خوارزمی کاتالیست های پتروشیمی رازی را ارسال کرد

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۲۵

خلیج همیشه فارس ما  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۲۵

تشکر مدیرعامل پتروشیمی پارس برای ابراز همدردی

۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۴۱

برگزاری هفته کارگر در پتروشیمی بندرامام

۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۷

تقدیر مدیرعامل پتروشیمی پردیس از کارکنان  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۵۹

رکورد تولید متانول در پتروشیمی مرجان شکسته شد

۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۵۵

تولید گریدهای جدید در پتروشیمی تندگویان

۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶