هلدینگ خلیج فارس
 
دستیابی به ۹۷ درصد برنامه تولید در پتروشیمی نوری

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲:۱۴

 صیانت از محیط زیست راهبرد آریاساسول است

۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۴۷

ارزیابی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲:۳۰

انتصاب مدیرعامل پتروشیمی مهر

۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲:۱۹

پتروشیمی بوعلی سینا؛ میزبان مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۲۱

پتروشیمی فجر در یک قدمی ورود به بورس

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۰۹:۳۷

برگزاری همایش پیاده روی دربندر ماهشهر

۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۶:۳۹

انتصاب در هلدینگ خلیج فارس

۱۳ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۳۸

 هلدینگ خلیج فارس بیشترین سهم را در طرح های توسعه ای پتروشیمی دارد

۷ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۵۴