پتروشیمی
 
افزایش تحویل اتان به پتروشیمی ایلام

۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰

پتروشیمی فارابی رکورد تولید ماهیانه را زد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۱۸

آریا ساسول به مجمع می رود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۳۷

پتروشیمی جم مناقصه برگزار می کند  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
دو انتصاب جدید در پتروشیمی پردیس

۳۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۷:۳۶

بازرگانی پتروشیمی عاملیت توزیع محصول شد

۳۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۵:۲۱

محصول جدید شرکت پلی پروپیلن جم  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۵:۰۸

پتروشیمی جم فراخوان داد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۱ فروردين ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴