پتروشیمی
 
کارنامه ۹۹ پتروشیمی کارون  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰

پتروشیمی سبلان آماده بهره‌برداری شد

۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴

عملکرد فجر انرژی خلیج فارس بر اقتصاد ملی

۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۱۹

گام رو به جلو برای خودکفایی در صنعت پتروشیمی

۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۰۹:۱۷

افتتاح سایت تیراندازی با کمان پتروشیمی جم

۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۰۸:۱۷

 تقدیر مدیرعامل پتروشیمی پردیس از کارکنان   <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۶ فروردين ۱۴۰۰ ۱۲:۲۴