تاریخ نفت
 
توقف مذاكرات استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب

۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۱۵

توافق آمريكا،انگليس وفرانسه بركنسرسيوم نفت ايران

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۱۳

آغاز ساخت اولين خط لوله سراسري گاز

۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۴۰

تحريم نفتي ايران توسط شركت‌هاي نفتي آمريكايي

۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۳۸

 تصويب قانون منع مذاكره با بيگانه درباره نفت

۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۱۸

واكنش دولت انگليس به لغو امتياز دارسي

۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۱۵

امتياز دارسي لغو شد

۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۶

توافق بر سر نفت و ميانجي‌گري آمريكا

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۲۱

ارائه پيشنهاد ملي‌شدن صنعت نفت ايران

۸ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۲۳