آرشيو برچسب: عبدالرسول دشتی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
واقعیت و خیال در مدیریت بومی صنایع پتروشیمی

۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۰

چه کسی از مدیران پتروشیمی حمایت می کند؟

۲۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۴

عبدالرسول دشتی

۲۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۳

عبدالرسول دشتی

۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۰

عبدالرسول دشتی

۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹

عبدالرسول دشتی

۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۸

عبدالرسول دشتی 

۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۷

 عبدالرسول دشتی

۱۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۴

عبدالرسول دشتی

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۸

عبدالرسول دشتی

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۱

عبدالرسول دشتی

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۵

عبدالرسول دشتی

۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۶

عبدالرسول دشتی

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۴

عبدالرسول دشتی

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۹

عبدالرسول دشتی

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۷

عبدالرسول دشتی

۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۵

عبدالرسول دشتی

۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۳

عبدالرسول دشتی

۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۵

عبدالرسول دشتی

۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷

روز خبرنگار و تقدیر از خبرنگاران حوزه نفت و انرژی

۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۵

 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی